Connect with us

Giải trí

ĐẠO DIỄN VŨ HUÂN PHỤC DỰNG CHÂN DUNG VỀ TẤM GƯƠNG “NGHỊ LỰC PHI THƯỜNG”

“Mỗi nhân vật là một câu chuyện, là tấm gương về lời hứa Không Gục Ngã Trước Số Phận…”. Đó cũng chính là lời mở đầu cũng như những suy ngẫm sâu sắc của người khai sinh ra Chương Trình Thực Tế NGHỊ LỰC PHI THƯỜNG – Đạo diễn Trần Vũ Huân.

Tào Trần